Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Biblia - Ewangelia św. Marka

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
Na pustyni pojawił się człowiek – Jan Chrzciciel, który nosił ubranie z sierści wielbłądziej, skórzany pas i odżywiał się szarańczą oraz miodem. Głosił on konieczność nawrócenia i chrzcił ludzi wodą w rzece Jordan. Chrzest ten przyjął również Jezus z Nazaretu w Galilei. Kiedy zaś wychodził z wody, z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. Następnie Jezus udał się na pustynię, gdzie przez czterdzieści dni był kuszony przez szatana.

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
Kiedy Jan został uwięziony przez Heroda, Jezus udał się do Galilei i głosił Ewangelię. Nad Jeziorem Galilejskim powołał swoich pierwszych uczniów: Szymona, jego brata Andrzeja, Jakuba, syna Zebedeusza i Jana. Wszyscy oni byli rybakami. Potem zaś Jezus udał się do Kafarnaum, gdzie nauczał w świątyni. Tam też uzdrowił opętanego, z którego wypędził złego ducha. Następnie udał się Jezus do domu Piotra, gdzie uleczył jego chorą teściową. Potem zaś wędrował po całej Galilei, nauczając i uzdrawiając chorych, między innymi trędowatego, któremu zakazał rozgłaszania tego wydarzenia.

PIERWSZE SPORY Z PRZYWÓDCAMI LUDU
Po powrocie do Kafarnaum do domu, w którym przebywał Jezus przyniesiono paralityka. Jezus odpuścił mu grzechy, kiedy zaś faryzeusze zarzucali mu, że stawia się na równi z Bogiem, on uzdrowił chorego na ich oczach. Kiedy nauczał nad Jeziorem Genezaret, powołał swojego kolejnego ucznia, Lewiego, celnika, a następnie spożywał wieczerzę w jego domu. Kiedy uczeni w Piśmie potępiali fakt, że Jezus ucztuje z grzesznikami, on odpowiedział, że zdrowi nie potrzebują lekarza tylko chorzy. Podczas szabatu Jezus wraz z uczniami łuskali kłosy zboża, co wyrzucali im faryzeusze. Chrystus odpowiedział im jednak, że szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie